Grafik zajęć

GRUPA NABOROWA:

poniedziałek: 15 minut rozgrzewki na lądzie + 90 minut treningu w wodzie
środa: 60 minut gimnastyki + 90 minut treningu w wodzie
piątek:  15 minut rozgrzewki na lądzie + 90 minut treningu w wodzie
 
MŁODZIK:
poniedziałek: 90 minut treningu w wodzie + 60 minut gimnastyki
środa:  90 minut treningu w wodzie
piątek: 90 minut treningu w wodzie + 60 minut gimnastyki
 
JUNIOR & SENIOR:
poniedziałek: 60 minut gimnastyki +  90 minut treningu w wodzie
środa:  90 minut treningu w wodzie
piątek: 60 minut gimnastyki +  90 minut treningu w wodzie